Wysokość składek członkowskich ustalane są przez Zarząd MKS KORONA WILANÓW w drodze uchwały w oparciu o koszty funkcjonowania poszczególnej sekcji i klubu

Zniżka dla rodzeństwa 50% składki na drugie i kolejne dziecko.

Składka za okres wakacyjny dla wszystkich członków uczestników  ( lipiec i sierpień ) 50 zł


 

Składki członkowskie  należy wnosić na subkonto danej sekcji  do 10-ego każdego miesiąca przelewem.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest płatność

 ( Jan Nowak, zajęcia kwiecień 2019 )

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2018r

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE   50 złotych miesięcznie

Numer konta sekcji łyżwiarskiej : 25 1240 1109 1111 0010 6567 2786 

 

KOSZYKÓWKA  100 złotych miesięcznie

Numer konta sekcji koszykówki : 28 1240 1109 1111 0010 6567 2441

 

SIATKÓWKA  75 złotych miesięcznie

Numer konta sekcji siatkówki : 44 1240 1109 1111 0010 6991 9104  

 

Od 2019r składki członkowskie mogą ulec zmianie

.