DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO MKS KORONA WILANÓW. word 97 – 2003 )

 

  • W wypadku wypowiedzenia członkostwa musi być ono złożone pisemnie. Wypowiedzenie członkostwa powinno być dostarczone na adres klubu lub osobiście, lub za pośrednictwem poczty,  e-maila na a podstawie dostępnego wzoru który znajduje się poniżej. Prosimy o wypełnienie rezygnacji drukowanymi literami oraz niebieskim kolorem.

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA. Word 97 – 2003