Z pasji do łyżew i do łyżwiarstwa szybkiego stworzyliśmy sekcję i drużynę łyżwiarską KORONA WILANÓW MASTERS, która formalnie zaczęła istnieć od 1 stycznia 2015r.

Organizację tego przedsięwzięcia oraz opiekę Mastersów odpowiada Mariusz Lichosik.
Trenerem koordynatorem sekcji Korona Wilanów Masters jest sam Prezes klubu – Kamil Majewski.

Większość z nas to byli zawodnicy klubu RKS MARYMONT ,który niestety w łyżwiarstwie szybkim już nie istnieje. Duża grupa zawodników to wychowankowie wspaniałego trenera Andrzeja Święcickiego
Pozostali z nas to też byli zawodnicy innych klubów lub po prostu pasjonaci.

Karta uczestnictwa