Nieodłącznym elementem sportu jest ryzyko urazu oraz koszty związane z jego leczeniem.
Zgodnie z Ustawą o sporcie, Klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dlatego wszyscy zawodnicy trenujący w MKS KORONA WILANÓW są objęci Polisą ubezpieczeniową NNW PZU SPORT