Zawodnik ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich wyznaczonych zawodach oraz wszelkich akcjach na rzecz klubu.

 1. Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego.
 2. MKS KORONA WILANÓW użycza zawodnikowi na czas trenowania sprzęt sportowy, stroje do zwrotu w momencie zakończenia trenowania oraz na żądanie trenera lub kierownika sekcji
 3. Zawodnik ma obowiązek utrzymania w należytym stanie powierzony sprzęt.
 4. Utrata lub zniszczenie sprzętu ,odzieży powstałe z winy zawodnika obciąża zawodnika wartością aktualnej ceny danego sprzętu na rynku.
 5. Zawodnik ma słuchać i wykonywać polecenia trenera.
 6. Zawodnik może być usunięty z treningu w momencie nie wykonywania poleceń trenera lub złego zachowania na treningu.
 7. Na wszystkie wyjazdy organizowane przez klub zawodnicy muszą posiadać aktualne badania oraz stroje klubowe
 8. Na treningu obowiązują stroje klubowe
 9. Zawodnik oraz rodzice zawodnika wyjeżdżającego na zgrupowania lub zawody zobowiązani są do poinformowania trenera ( kierownika ekipy ) o ewentualnych schorzeniach zdrowotnych ( np.astma,uczulenia oraz zażywanych lekach)
 10. Rezygnację z udziału w zajęciach należy złożyć pisemnie ( rezygnacja z członkostwa ) w siedzibie klubu lub drogą mailową na adres biuro@koronawilanow.pl z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 11. Aby rezygnacja była kompletna należy uregulować zaległości finansowe i sprzętowe wobec klubu.