Kamil Majewski - Trener łyżwiarstwa szybkiego

GRUPA ZAAWANSOWANA - TOR DŁUGI

Katarzyna Nadolska - Trenerka łyżwiarstwa szybkiego

GRUPA ŚREDNIA

Mariusz Lichosik

TRENER ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO GRUPA POCZĄTKUJĄCA I ZAAWANSOWANA TOR KRÓTKI / SHORT TRACK

Victoria Urizar - Rojas

TRENERKA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO GRUPA POCZĄTKUJĄCA ( TOR DŁUGI / LONG TRACK )