59900_228321613970091_1147206192_nMiędzyszkolny Klub Sportowy Korona Wilanów dziś kojarzy się głównie z łyżwiarstwem szybkim, mimo iż w barwach Korony znajdują się sekcje: koszykówki i siatkówki.

W 2011 roku wysunięta została propozycja stworzenia klubu łyżwiarstwa szybkiego na Wilanowie i tak z pasji kilku osób do sportu i łyżwiarstwa szybkiego powstał.

Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW który został zgłoszony jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy i zarejestrowany pod numerem 507 decyzją Prezydenta Warszawy z dnia 20 października 2011.

 

Intencją powołania do życia jest stworzenie różnorodnych form rozwijania zainteresowań sportowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Wilanowa oraz Warszawy poprzez udział w zajęciach rekreacyjnych, edukacyjnych i widowiskach sportowych organizowanych przez klub w oparciu o obiekty sportowe znajdujące się na Wilanowie oraz TOR ŁYŻWIARSKI ” STEGNY ”

Zasadniczym zamysłem przy organizacji tego przedsięwzięcia było dla nas stworzenie miejsca do uprawiania sportu na dzielnicy Wilanów.

Wraz z rozwojem dzielnicy wzrosło zainteresowanie sportem oraz innymi dyscyplinami sportu dlatego Zarząd klubu w 2016 roku powołał nowe sekcje sportowe są to sekcje koszykówki oraz siatkówki w planach mamy rozwój o kolejne sekcje.

Zespoły opierać się będą o zawodników i zawodniczki- absolwentów Szkół Wilanowskich oraz młodzież z naboru z innych szkół Warszawy.

W tym miejscu pragniemy nadmienić, że klub ma na swoim koncie wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej .