informacje w sprawie RODO

Szanowni Państwo.

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

W związku z wprowadzeniem RODO informujemy że :

  1. Administratorem danych osobowych jest MKS KORONA WILANÓW z siedzibą w Warszawie ul. Goplańska 29 m 49.
  2. W sprawach związanych z danymi proszę się kontaktować drogą mailową ido@koronawilanow.pl
  3. Dane przechowywane są z zachowaniem należytej staranności i przetwarzane są do celów statutowych klubu oraz wynikających z obowiązków prowadzenia stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych.
  4. Każdy członek ma prawo do „bycia zapomnianym”, czyli do usunięcia swoich danych. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli dane te są niezbędne dla celów działalności klubu
  5. W celu usunięcia Państwa danych proszę się kontaktować drogą mailową ido@koronawilanow.pl

 

                                                                                       Z poważaniem
Zarząd

                                                                              MKS KORONA WILANÓW